OnlineWehnerOnline

Service døgnet rundt - med adgang fra hele verden

Wehner Administration har taget hul på en ny æra indenfor ejendomsadministration. Fænomenet ejendomsadministration har igennem mange år haft et "lidt støvet" image - måske ikke uden grund. Men vi har "støvet grundigt af" og gjort op med branchens image og taget de visionære briller på.

Fra 2008 har vi indført WehnerOnline administrationskonceptet som en gratis service overfor alle nuværende og nye kunder. WehnerOnline skal ses som et supplement til alle de normale ydelser indenfor ejendomsadministration. Vores Online administration letter bestyrelsens arbejde og giver beboerne en bedre service.

Med adgang til Internettet giver konceptet mulighed for, at  beboere og bestyrelsesmedlemmer døgnet rundt får adgang til de services, som er omfattet. Wehner Administration stiller vedligeholdelsesfrit et password beskyttet område af vores hjemmeside til rådighed til foreningens egen hjemmeside. Som et naturligt led i driften af en forening, sker der løbende udskiftning af bestyrelsesmedlemmer og det kan være svært at holde styr på vigtige dokumenter. Med WehnerOnline sikrer systemet, at der bevares en uvurderlig kontinuitet i foreningen, idet alle dokumenter er samlet centralt, så historikken altid er iorden. 

Beboer i  en ejer- eller andelsboligforening.

Foreningens hjemmeside indeholder som standard et dokumentarkiv med adgang til f. eks. regnskaber, vedtægter, referater, policer og meget andet. Desuden forefindes et nyhedsafsnit, kontaktliste til bestyrelse og håndværkere m.v. samt en opslagstavle. Der vil endvidere være mulighed for at besøge foreningens eget debatforum, hvor man kan udveksle meninger med ejendommens øvrige beboere. Herudover er der mulighed for at indgive flyttemeddelelse og bestille varmeaflæsning m.v..

Bestyrelsesmedlem i en ejer- eller andelsboligforening.

For de fleste bestyrelsesmedlemmer i Ejer- og Andelsboligforeninger er der tale om en "fritidsbeskæftigelse". Med vores nye koncept kan bestyrelsens arbejde foregå fra PC'en når som helst og hvor som helst. Samtidig kan bestyrelsen være sikker på, at der er styr på alle dokumenter og aftaler m.v. som alle forefindes centralt - vel at mærke med adgang døgnet rundt fra hele verden. Dermed bliver der tid til, at bestyrelsesmøderne kan handle om andet end "tørre tal" og administrative opgaver.

Udover førnævnte funktioner får bestyrelsen sit helt eget password beskyttede område til opbevaring af oplysninger og dokumenter, som ikke nødvendigvis er relevante for de øvrige beboere. Det kan f. eks. være løbende rapportering fra administrator - herunder økonomirapporter. Der er også mulighed for at oprette meningsmålinger for at "tage temperaturen" på holdningen til aktuelle emner vedrørende ejendommen. Desuden kan omkostningsbilag, som kræver attestation behandles under dette afsnit. Derved undgås fysisk fremsendelse af bilag.