Energimærkning
Bygningerne står for mellem 30 og 40 procent af det samlede energiforbrug i Danmark, og mange af bygningerne bruger unødvendig meget energi. Derfor skal energiforbruget i bygningerne nedsættes, og det skal en række ændrede love og regler være med til at sikre - blandt andet de nye regler om energimærkning. 

Det betyder, at fra den 1. juli 2009 er det lovpligtigt for alle andelsboligforeninger, at have et gyldigt energimærke, når andele overdrages eller fremlejes. Samtidig skal alle foreninger, der har én eller flere bygninger, som er større end 1000 m2 have foretaget regelmæssig energimærkning hvert 5. år.

Energimærkningen foretages af en energikonsulent, der er beskikket af Energistyrelsen. Energikonsulenten gennemgår ejendommen og vurderer alle bygningsmæsige forhold, installationer og apparater med betydning for bygningernes energiforbrug, samt kommer med konkrete forslag til energiforbedrende tiltag. Tilsidst udarbejdes et energimærke, som ligner det, man kender fra køleskabe og vaskemaskiner.

Prisen på energimærkningen af større bygninger fastsættes individuelt, og derfor kan det være en god idé at indhente flere tilbud på opgaven. Udgiften til mærkningen afholdes af foreningen. Men selv om der umiddelbart er talte om en udgift, kan der for de fleste foreninger være penge at hente, hvis man følger op på konsulentens råd og får foretaget de energibesparende foranstaltninger.

Baggrund

 Folketinget vedtog i juni 2005 en ny lov om energibesparelser i bygninger (LOV 585 af 24/06/2005). Lovens formål er at fremme energibesparelser og øge effektiviteten inden for al anvendelse af energi i bygninger samt at medvirke til at reducere vandforbruget i bygninger. Loven afløser de hidtil gældende regler om energimærkning af bygninger, den såkaldte ELO-ordning, fastsat i Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger fra 1996. Loven implementerer samtidig reglerne i EU's 'Bygningsdirektiv'.

Udskriv denne side | Tilbage

Sidst opdateret d. 26. januar 2009