To måneder før den nye obligatoriske byggeskadeforsikring træder i kraft den 1. april, mangler forsikringsselskaberne stadig vigtig
information fra Erhvervs- og Byggestyrelsen. Forsikringen skal tegnes af byggefirmaer, der opfører nye private boligbyggerier med
salg for øje. Men forsikringsselskaberne har endnu ikke fået oplyst af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, hvad de et- og fem-års
eftersyn, som er indbygget i ordningen, kommer til at omfatte. Det gør det vanskeligt for forsikringsselskaberne at fastsætte
præmien på forsikringen.

Kilde: Dansk Byggeri