Tinghuset TorvetSå nemt er det at flytte administration. 

Mange har opfattelsen af, at det er meget besværligt at flytte administrator. Det behøver ikke nødvendigvis at være tilfældet.

Det er meget normalt, at man har en skriftlig administrationsaftale med sin administrator, og at aftalen indeholder et opsigelsesvarsel.

Nogle administratorer prøver dog at besværliggøre administratorskifte ved at indsætte forskellige bestemmelser i vedtægterne om opsigelsesvarsel.

I den forbindelse skal man imidlertid være opmærksom på, at bestemmelserne i Dørsalgsloven vedr. ejendomsadministration mm. iflg. lov nr. 451 af 9. juni 2004 (Lov om visse forbrugeraftaler eller dørsalgsloven) kan brugere, når der er gået 9 måneder fra aftalens indgåelse altid opsige aftalen med tre måneders varsel til udgangen af en måned.

Bestemmelsen er indeholdt i kapitel 7, og kan læses her

Det følger af bestemmelsen, at det er ulovligt at indsætte bestemmelser om længere opsigelsesvarsel end 3 måneders varsel til udgangen af en måned, når der er gået 9 måneder efter aftalens indgåelse.

Når aftalen skal opsiges, er det vigtigt at have formalia i orden og sikre sig at der står en ny administrator klar til at overtage, og den ny administrator vil typisk rådgive i forbindelse med opsigelsen af den gamle administrator.

Hvis du/I ønsker at flytte administrationen til Wehner Administration  , kan du/I blot kontakte os, så tager vi os af det praktiske omkring opsigelse m.v..

Du/I er også velkomne til at indhente et uforpligtende tilbud på administration.