Ejendomsadministration

Vi tilbyder udelukkende administrationsydelser til Ejerforeninger og Andelsboligforeninger og mærker en utrolig stor efterspørgsel efter vore administrationsløsninger - ikke mindst efter indførelsen af vort nye WehnerOnline koncept.
 
For at forenkle og overskueliggøre ydelserne findes de kun i to udgaver, nemlig Udvidet Administration og Basis Administration.

For begge ydelsestyper gælder, at de inkluderer vores unikke WehnerOnline koncept, som er en integreret del af vore administrationsaftaler.

Forskellen mellem de to ydelser ligger hovedsageligt i, hvilke opgaver Wehner Administration skal yde i den daglige drift af foreningen.

Udvidet Administration indeholder alle normale ydelser indenfor ejendomsadministration, hvorimod Basis Administration forudsætter, at foreningen selv ønsker at varetage nogle af opgaverne, hvilket typisk kan være tilfældet i mindre foreninger.

Vi satser på længere varende kundeforhold, hvilket efter vores opfattelse giver kontinuitet, tryghed og tillid. Omvendt ønsker vi heller ikke at stavnsbinde vore kunder, derfor har vi et minimalt opsigelsesvarsel.

Nedenfor har vi illustreret hoved indholdet af de to typer af administration.

 

Opgaver

WehnerOnline
Basis
Administration

WehnerOnline
Udvidet
Administration

Opkrævning og rykkerprocedure

 ja

 ja 

Betaling og bogføring

 ja

 ja

Kvartalsvise periodeopgørelser

 ja

 ja

Afregning af forbrugsregnskaber

 ja

 ja

Overdragelsesaftaler/ejerskifte

 ja

 ja

Adgang til WehnerOnline

 ja

 ja

Indkaldelse til og deltagelse i generalforsamling

 

 ja

Udarbejdelse af budget samt deltagelse i budgetmøde

 

 ja

Løbende mundtlig rådgivning

 

 ja

Behandling af skadessager

 

 ja

Besvarelse af henvendelse fra beboere

 

 ja

Ansættelsesaftaler og lønadministration

 

 ja

 

 

 

 

 

 

 


Der vil mod særskilt honorar altid være mulighed for at tilvælge forskellige ydelser til Basis Administration.

Ønskes der en individuel skræddersyet løsning, er det naturligvis også muligt.